Інформація про підсумки голосування на загальних зборах 2015

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ "

Місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗАВОД МГТ») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 22 квітня 2015 року.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Уманська О.П., 2. Лагодюк Є.С., 3. Куликова Л.О., 4.Овденко Г.В., 5.Вагіна Т.Г., 6. Юревич Д.В., 7. Лазутіна Л.О.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 5 64 931 542 100,0000
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб.До складу лічильної комісії обрати наступнихосіб: 1. Уманська О.П., 2. Лагодюк Є.С., 3. Куликова Л.О., 4.Овденко Г.В., 5.Вагіна Т.Г., 6. Юревич Д.В., 7. Лазутіна Л.О.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

 КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 930 292 99,9981
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 1 1 250 0,0019

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. 

 З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 4 64 930 292 99,9981
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 1 1 250 0,0019

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.  

 З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 5 64 931 542 100,0000
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною.  

 З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 5 64 931 542 100,0000
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.  

 З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2015 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 5 64 931 542 100,0000
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік. 

 З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2014 році».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в  2014 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 4 64 930 292 99,9981
«ПРОТИ» 1 1 250 0,0019
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  0 0 0,0000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

 З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про про попереднє схвалення значних правочинів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладання договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів на  протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«ЗА» 5 64 931 542 93,5797729523
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  185 4 454 758 6,4202270477
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0 0,0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

 

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

 

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

  ПАТ «Завод МГТ»