Інформація про підсумки голосування на загальних зборах 2014

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ "

Місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗАВОД МГТ») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 28 березня 2014 року.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Овденко Г.В., 5.Слободанюк О.М., 6. Лазутіна Л.О., 7. Піун М.В.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб.До складу лічильної комісії обрати наступнихосіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Овденко Г.В., 5.Слободанюк О.М., 6. Лазутіна Л.О., 7. Піун М.В.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

 КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 79 032 0,1216

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. 

 З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013році. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.  

 З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною.  

 З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.  

 З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2014 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2014 рік. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2014 рік. 

 З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2013 році».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності в  2013 році, залишити нерозподіленим.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності в 2013 році, залишити нерозподіленим.

 З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про про попереднє схвалення значних правочинів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 82,2690
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  1937 13 992 608 17,7310

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

 З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Припинити повноваження всіх  членів Наглядової ради Товариства. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Припинити повноваження всіх  членів Наглядової ради Товариства. 

 

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Припинити повноваження всіх  членів Ревізійної комісії Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Припинити повноваження всіх  членів Ревізійної комісії Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну кількісного складу органів управління Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії  Товариства не змінювати

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії  Товариства не змінювати.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Затвердити нову (сьому) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну -Секретаря зборів Товариства та Зиму Аліну Володимирівну -Голову зборів  особами, яким надаються повноваження підписати нову (сьому)  редакцію статуту від імені Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Затвердити нову (сьому) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами,  яким надаються повноваження підписати нову (сьому) редакцію статуту від імені Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію  положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства .Завод малогабаритних трансформаторів» від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Затвердити нову редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Затвердити нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

 З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення«Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні  товариства» підрахунок голосів  та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:   

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакціюположення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення. «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  З  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ,ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

 Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Пашиніну Тамару Олексіївну – Секретаря зборів та Зиму Аліну Володимирівну – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення. «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

1.     Компанія TREGORY HOLDINGS LIMITED;

2.      Компанія ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED;

3.     Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор»;

4.     Бланковський  Анатолій  Кириллович.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ,ВІДДАНИХ ЗА КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

  № з/п Найменування/прізвище, ім’я по батькові кандидата Кількість голосів
1 Компанія TREGORY HOLDINGS LIMITED; 64 923 392
2

Компанія ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED;

64 923 392
3

Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор";

64 923 392
4 Бланковський Анатолій Кириллович.  

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 237 096
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ 0 0

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  З  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ,ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1.     Компанія TREGORY HOLDINGS LIMITED;

2.      Компанія ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED;

3.     Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор».

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  З  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ,ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:  

  1. Герасименко Ганна Станіславівна;
  2. Линда Світлана Іванівна;
  3. Ткачук Юрій Петрович;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ,ВІДДАНИХ ЗА КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ  КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:  

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові кандидата Кількість голосів
1

Герасименко Ганна Станіславівна

64 923 392
2

Линда Світлана Іванівна

64 923 392
3

Ткачук Юрій Петрович

64 923 392
4 Марков Максим Олександрович  

Лічильною комісією було встановлено , що:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 3 237 096
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ» 0 0

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  З  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ,ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

  1. Герасименко Ганна Станіславівна.
  2. Линда Світлана Іванівна.

     3.   Ткачук Юрій Петрович.

З ДЕВ’ЯТДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  З  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ,ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісіїТовариства. 

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Обрати Генерального директора Товариства – Зиму А.В. особою, якауповноважується на  підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 2 64 923 392 99,8784
«ПРОТИ» 0 0 0,0000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»  3 79 032 0,1216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  З  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ,ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Обрати Генерального директора Товариства – Зиму А.В. особою, якауповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від іменіТовариства.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.