Інформація про підсумки голосування на загальних зборах 2012

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Завод малогабаритних трансформаторів"

місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе 3, код ЄДРПОУ 13604900

ПАТ «Завод МГТ» (надалі - Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 05 квітня 2012 року.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 8 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. Л., 3. Авраменко Г. М., 4. Лагодюк Є. С., 5. Слободанюк О. М., 6. Піун М. В., 7.Шитова Ю. Ю., 8. Лазутіна Л. О.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 9 64 960 087 99,997
«ПРОТИ» 0 0 0,000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 1 875 0,003

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 8 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. Л., 3. Авраменко Г. М., 4. Лагодюк Є. С., 5. Слободанюк О. М., 6. Піун М. В., 7.Шитова Ю. Ю., 8. Лазутіна Л. О.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 9 64 960 087 99,997
«ПРОТИ» 0 0 0,000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 1 875 0,003

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 9 64 960 087 99,997
«ПРОТИ» 0 0 0,000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 1 875 0,003

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 9 64 960 087 99,997
«ПРОТИ» 0 0 0,000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 1 875 0,003

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 9 64 960 087 99,997
«ПРОТИ» 0 0 0,000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 1 875 0,003

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 9 64 960 087 99,997
«ПРОТИ» 0 0 0,000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0 0,000

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 1 875 0,003

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності 2011 року в розмірі 733690,67 (сімсот тридцять три тисячі шістсот дев’яносто гривень 67 копійок) грн. залишити нерозподіленим.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА» 3 64 928 842 99,948
«ПРОТИ» 4 22 620 0,035
«УТРИМАЛИСЬ» 1 2 375 0,004

Лічильною комісією було встановлено, що :

  Кількість учасників Зборів Сукупна кількість акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

2 8 125 0,013

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності 2011 року в розмірі 733690,67 (сімсот тридцять три тисячі шістсот дев’яносто гривень 67 копійок) грн. залишити нерозподіленим.