Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 27.02.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

станом на 27.02.2019р.

 Загальна кількість акцій Товариства станом на 27 лютого 2019 року – 78 916 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 27 лютого 2019 року – 69 444 050 штук простих іменних акцій.