Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.09.2017. Розміщено 22.08.2017

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»,

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, Дніпровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 13:30 год. 28 вересня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 вересня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

 1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
 2. прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства;
 3. прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
 4. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»;
 5. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»;
 6. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»;
 7. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
 8. прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
 9. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;
 10. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
 11. прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
 12. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 28.09.2017 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 12:30 ДО 13:00 ГОД.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.mgt.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені Відомості НКЦПФР № 159 від 22.08.2017