Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

До уваги акціонерів

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 14:00 год. 25 травня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 травня 2016 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;

2) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;

3) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»;

4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

 

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 25.05.2016 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 13:15 ДО 13:45 ГОД.

 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.

 

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.04.2016р  № 75 «Відомості НКЦПФР».