62. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 22.04.2021