56.2 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Дата розміщення 23.12.2020