Інформація про підсумки голосування на загальних зборах 2013

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Завод малогабаритних трансформаторів"

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Завод  малогабаритних трансформаторів" (надалі – Товариство; ПАТ «Завод МГТ») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 14 березня 2013 року. 
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».


ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 
1. Новоторов О.Л., 2. Лагодюк Є.С., 3. Слободанюк О.М., 4. Овденко Г.В., 5. Піун М.В., 6. Шитова Ю.Ю., 7.Лазутіна Л.О.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9885

«ПРОТИ»

0

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

2

7 500

0,0115

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 
1. Новоторов О.Л., 2. Лагодюк Є.С., 3. Слободанюк О.М., 4. Овденко Г.В., 5. Піун М.В., 6. Шитова Ю.Ю., 7.Лазутіна Л.О.

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:


Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9884

«ПРОТИ»

1

3 750

0,0058

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1

3 750

0,0058

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


 Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. 

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:


Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9884

«ПРОТИ»

1

3 750

0,0058

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1

3 750

0,0058

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


 Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.  

 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:


Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9884

«ПРОТИ»

1

3 750

0,0058

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1

3 750

0,0058

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.  

 

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9885

«ПРОТИ»

0

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

2

7 500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.  

 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:


 Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

6

64 933 007

99,9942

«ПРОТИ»

0

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1

3 750

0,0058

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


 Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік. 

 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Завод МГТ» у 2012 році, у розмірі 892079,23 грн.(вісімсот дев'яносто дві тисячі сімдесят дев'ять гривень, 23 копійки) залишити нерозподіленим.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9884

«ПРОТИ»

1

3 750

0,0058

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

1

3 750

0,0058

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 


Прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Завод МГТ» у 2012 році, у розмірі 892079,23 грн.(вісімсот дев'яносто дві тисячі сімдесят дев'ять гривень, 23 копійки) залишити нерозподіленим

 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:


керуючись підпунктом 18 частини 2 статті 33 та частиною 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

9 432

0,0145

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

1

3 750

0,0058

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


рішення з питання порядку денного не прийняте. 

 

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


у зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

64 929 257

99,9885

«ПРОТИ»

0

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7 500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:


у зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства. 

 

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідно до частини 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними. 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

5 682

0,0088

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


рішення з питання порядку денного не прийняте. 

 

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


обрати Генерального директора Товариства – Зиму А.В. особою, якій надаються повноваження щодо підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

5 682

0,0088

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7 500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 


рішення з питання порядку денного не прийняте. 

 

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


затвердити нову (сьому) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів». Визначити Зиму Аліну Володимирівну - Голову зборів Товариства та Пашиніну Тамару Олексіївну - Секретаря зборів Товариства особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

5 682

0,0088

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


рішення з питання порядку денного не прийняте.  

 

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


затвердити нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».  

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

5 682

0,0088

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

 Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7500

0,0115

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


рішення з питання порядку денного не прийняте. 

 

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:


Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

5 682

0,0088

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


 рішення з питання порядку денного не прийняте. 

 

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  


 Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

5 682

0,0088

«ПРОТИ»

3

64 923 575

99,9797

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :  

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 

2

7500

0,0115

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  


 рішення з питання порядку денного не прийняте.  

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.